Over ons

Home  /  Over ons

Visie

De Koornzaayer Foundation wil bijdragen aan een betere toekomst door ondersteuning van projecten op het gebied van onderwijs en watervoorziening. Zij richt zich hierbij met name op projecten die bijdragen aan de opbouw van Kenia en Oeganda en is tevens actief in Nederland.

De Koornzaayer Foundation beoogt een duurzame verandering in beweging te zetten en onderneemt deze activiteiten met de Sustainable Development Goals (SDGs) in gedachte.

De afgelopen jaren is de focus van gezondheidszorg en watervoorziening verschoven naar educatie vanuit de overtuiging dat educatie mensen een weg naar een betere toekomst biedt. Het bestuur beoogt hierbij educatie in de breedte zin des woord. Daarnaast heeft het bestuur de ambitie om het werkgebied van de stichting uit te breiden naar Nederland.

Bureaudirecteur

  • Mw. Y.J.Lockhorn Lamberts

Bestuurssamenstelling

  • Mr. H. Klok
  • Mw. M.Arts
  • Dhr. O. Staleman
  • Mw. B.Blom
  • Mw.V.Smit
  • Mw. M.J. Schouten

Beleidsplan

Via deze link vindt u het beleidsplan van De Koornzaayer Foundation

ANBI status

Voor de ANBI status wordt verwezen naar het RSIN 821766478

Publicatie gegevens stichting de Koornzaayer Foundation

Publicatie gegevens ANBI Stichting De Koornzaayer Foundation 2023. 

Privacybeleid

de Koornzaayer Foundation volgt hierin de richtlijnen van de FIN

https://www.verenigingvanfondsen.nl