Ghana

Home  /  Projecten  /  Ghana

Stichting Karel Bijlsma voor Afrika
In het verleden heeft De Koornzaayer Foundation het ziekenhuis in Battor Ghana, ±200km van de hoofdstad Accra, al eerder ondersteund. Dit project gaat over de bouw van een mortuarium. Hiermee zal het ziekenhuis in de toekomst een bron van inkomsten kunnen genereren waardoor betaalbare zorg voor iedereen mogelijk blijft. Zie voor meer informatie:
www.stichtingkarelbijlsmavoorafrika.org 

V!ve l’initiativen
V!ve l’initiativen is een stichting die in Burkina Faso, Ghana en Mali actief is. V!VE l’initiative stelt zich als doel het onderwijs aan meisjes en de sociale en economische activiteiten van vrouwen te ondersteunen. Onder het motto: Il n’y a pas des problèmes, il n’y a que des solutions(Voor elk probleem is er een oplossing),ondersteunde V!VE in de afgelopen vijf jaar kleinschalige, lokale initiatieven van vrouwen die de leefbaarheid in hun wijk en hun economische zelfstandigheid versterken. Voor het verwezenlijken van haar doel werft V!VE kennis en fondsen. Dit project betreft schoolgeld voor 71 meisjes van de armste gezinnen in Ghana. www.vive-initiative.nl 

Stichting Karel Bijlsma voor Afrika.
In het verleden heeft De Koornzaayer Foundation het ziekenhuis in Battor Ghana, ±200km van de hoofdstad Accra, al eerder ondersteund. Sinds dit jaar heeft de vereniging voor de St. Dominic’s preparatory school zich aangesloten bij de Karel Bijlsma stichting.Zij ondersteunen van oudsher de school die bij het ziekenhuis zit. Dit project gaat over de aanschaf van werk- en leerboeken en het organiseren van workshops voor de docenten om de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger niveau te krijgen.www.stichtingkarelbijlsmavoorafrika.org